http://blog.udn.com/jerrychang0616/article  udn

http://blog.yam.com/jerrychang0616蕃薯藤

文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

金山街6米面寬稀有建地0057534

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

環球市中庭大四房平車0902463

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

龍山社區別墅- 0652135

 
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

牛頓首購三房平面車位/緊臨挑戰菁英0960728

 
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

金山前段~超優店面0979965

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

獨家專任~夢想市君臨天下大四房雙車位/面綠園道0777393

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專任-湳雅舊社大面寬建地0003442

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專任~明湖段面寬10米建地0003444

                     
                               
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專任~正市區心中墅溫馨美別墅0766352

                     
                                
文章標籤

曜慶不動產張景華 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()